VÍTEJTE!

 

Česká pravoslavná církev patristického kalendáře je arcidiecézí Řecké pravoslavné církve a vede Exarchát sv. Gorazda Chorvatské pravoslavné církve. Jedná se o řeckou starostylní arcidiecézi, která vzpomíná metropolitu avlonského a veotijského, blaženého Angela (Athanassiou)

Máte zájem o pravoslaví?
 

Ať již vás zajímá pravoslavná liturgie, posvátné ikony nebo byzantské zpěvy, jsme tu pro vás a rádi vás provedeme po dobrodružné a tajuplné cestě k Východní církvi, která je prokazatelně původní obecnou křesťanskou a apoštolskou církví založenou Ježíšem Kristem.

 

 

Pravoslavný biskupský seminář

 

Pravoslavný biskupský seminář sv. kříže otevírá pro zájemce o jáhenskou a kněžskou službu a svěcení v pravoslaví první ročník studia. Biskupský seminář zaštiťují/požehnali arcibiskup Milan Gavrilo Kučera, arcibiskup Andrija Bonifacije Škulič, arcibiskup Porfyrios Alexandrou a metropolita Iakovos Giannakis. Biskupský seminář je pod záštitou Řecké pravoslavné církve.

Arcibiskup

Otec arcibiskup Milan Gavrilo Kučera se na Vás bude těšit a přeje Vám všem požehnaný rok.

Facebook

 

 

 

Najdete nás také na Facebooku

 

na stránce

 

https://www.facebook.com/CePraCiPaKa/

Přes rozhraní Facebook nás můžete kontaktovat.